1.   Právní doložka
    Všechna oznámení, předpisy a právní informace platí pro všechny stránky, které odkazují k tomuto právnímu oznámení, včetně veřejnývh stránkách, TGP stránky, stránky s členstvím a obchodní on-line stránky.

    Webová stránka nebo webové stránky spojeny k tomuto právnímu oznámení obsahujou informace, odkazy, obrázky a videa se sexuálně explicitní, BDSM – související materiál. Pokud je vám méně než 18 let, nebo pokud Vás takový materiál uráží nebo je nezákonné ve vaši zemi, nepokračujte za tímto bodem.
    Všechny osoby, které se tu vyskytujou bylo 18 let nebo více v době vzniku těchto vyobrazení. Osoby, které se objevují v každém vizuálním zobrazení podepsali smlouvu a předložili doklad o věku. Důkazy věku jsou vedeny v evidenci a jsou k dispozici pro kontrolu příslušných orgánů.
    Všechny stránky spojeny k těmto právním informacím ukazujou dospělé fantazie. Veškeré vizuální vyobrazení jse určeno výhradně k uspokojení dospělé fantazie a není určené k reprodukování nebo reprezentování skutečných aktů v reálném životním smyslu. Obrázky a videa zobrazují dospělé lidí ve fetiš specifickém chováním, když jsou umístěny v fetiš / fantasy situacích. Žádné zobrazení je určeno udělat dojem, že jakékoliv postavy je pod 18 let věku. Všechny modely souhlasili provádět akty ze své vlastní vůle. Žádné nedobrovolné akty či praktiky byly natočeny. Všechny foto / video produkce jsou uspořádány a předem projednány před natáčením a veškeré snahy jsou provedeny pro zajišténí zdraví, pohody a bezpečnost všech účinkujících.
    Odpovědné strany za udržbu stránek spojeny s tímto právním upozorněním netvrdí, že materiál je legální ve všech zemích, státech či komunit, ze kterých se dá přistoupit na toto místo. Je přísně zakázáno, aby přístup k těmto stránek webu z jakékoli země, státu nebo obce kde příslušné právní normy zakázali přístup nebo konzumace dospěle orientovaných materiálů, zejména s ohledem na BDSM související materiál, který může být předmětem oddělení zvláštních právních předpisů.
    Jste povinni číst a respektovat následující podmínky než budete pokračovat:
    Jsem starší 18 let (pozor, musíte mít alespoň 21 let v některých oblastech, v závislosti na místní zákony). Nezletilí, kteří vstupují na webu propojení k tomuto právnímu oznámení jsou předmětem stíhání podle zákony svých zemí a států. Pokud se zjistí, že nezletilí člověk se připojil k webu nebo prohlížení stránky spojeny s tímto právním oznámením, odpovědny pracovníci budou jejich přístup blokovat pomocí technologie k dispozici a kde je to nutné, předá informace příslušným orgánům.
    Jsem informován o místních zákonech v mém okolí. Prohlížení, čtení a stahování sexuálně explicitních materiálů neporušuje normy, předpisy nebo zákony mé komunitě, obce, města, státu nebo země.
    Prohlašuji, že jsem odpovědný za případné právní následky které by mohly vzniknout z mého prohlížení nebo příjmem materiálů z míst spojeny s tímto právním oznámením.
    Mám právo na přístup na dospěle orientovaný materiál.
    Stránka spojena s tímto právním oznámením má zákonné právo mi ukázovat dospěle - orientovaný materiál.
    Přeji si dostávat / prohlížet sexuálně explicitní materiál. Vstupuju na stránku spojenou s tímto právním oznámením pro své soukromé a osobní použití.
    Věřím, že jako dospělý mám neomezené právo přijmout / prohlížet sexuálně explicitní materiál.
    Věřím, že akty související s BDSM mezi dospělými lidmi nejsou pro mě urážlivé nebo obscénní.
    Neumožním jakýkoliv dospěle orientovaný materiál k dispozici nezletilím.


    2.   Informace o autorských práv
    Všechny obrázky jsou chráněny nebo jinak legálně licencovány autorskými právy k nám. Žádný z materiálu uvedeno ve volně přístupných nebo nepřístupných stránek nesmí být reprodukována, kopírována, upravována, publikována nebo převzata bez povolení od původního výrobce. Oprávněná žaloba bude opatřena proti všem osobám, které porušují naše vlastnická práva.


    3.   Pozitivní rodičovství
    Majitelé této stránky odsuzují tělesné trestyn na dětech a mladých lidí a jsou přesvědčeni o tom, že výprask dětí není ani snesitelný ani efektivní. Nepodporujeme používání násilí na dětech. Vizuální vyobrazení na stránkach spojeny s tímto právním oznámením nejsou určeny reprezentovat takové akce nebo postupy. Žádné zobrazení je určeno udělat dojem že postavám je méně než 18 let.


    4.   Odkazy na externí stránky
    Stránky spojeny s tímto právním oznámením mohou obsahovat odkazy na externí stránky, které jsou pod kontrolou třetích stran. Majitelé a vedoucí pracovníci spojeni s timto právním upozorněním nenesou odpovědnost za jakýkoliv obsah nalezen v odkazovaných stránkách, které jsou pod kontrolou třetích stran.


    5.   Ochrana osobních údajů
    Amateurspankingboys.com neshromažďuje žádné informace zákazníků jako je třeba jméno na kreditní kartě, číslo kreditní karty, číslo bankovního účtu, adresy nebo telefonní číslo.


    6.   Depozitář registru
    Pokud potřebujete informace o obsahu specifické webové stránky, nebo pokud máte nárok oficiálně požádat o přístup k příslušné domumentaci, obraťte se na držitele výroby nebo licence, nebo kontaktujte nás na e-mail (info@amateurspankingboys.com).


    7.   18 U.S.C 2257 Prohlášení
    Nejsme společnost původem ze Spojených Států, proto nejsme formálně povinni přijmout U.S.C. změny za naše činnosti. Nicméně samozřejmě cítíme povinnost pomáhat a podporovat naše obchodní partnery ze Spojených Států, poboček a webmastery na dodržování příslušných změn, pokud je to rozumně možné.
    Jsme primárním výrobcem (jak je definováno v uvedeném U.S.C. 2257)většiny obsahu na našich stránkách.  Držíme všechny požadované záznamy v plném obsahu, včetně v tištěné podobě i jako on-line skenování. Nicméně, ochrana soukromí našeho modelu je pro nás velice důležité, a proto jsme rozhodláni nedistribuovat ani nepublikovat náš model po celém světě.  S ohledem na všechny vizuální vyobrazení uvedené na těchto internetových stránkách, ať už skutečné sexuálně explicitní chování, simulované sexuální obsah nebo jinak, všechny osoby uvedeny ve vizuálních zobrazení bylo nejméně 18 let když byly vytvořeny.
    V nepravděpodobném případě, že budete vyžadovat přístup do našeho modelu vydání v rámci oficiálního vyšetřování, kontaktujte nás prosím e-mailem (info@amateurspankingboys.com), nebo na Alder Edizioni s.r.o Korunní 2569/108 - Praha. ČESKÁ REPUBLIKA. - DPH :CZ28194586.
    Toto oznámení se týká našich stránkách se členstvím, stejně jako náše TGP stránky, toplist stránky a veškeré propagační stránky. Pro propagační důvody, naše stránky obsahují materiál hostitelů z různých jiných stránek, jejichž fotografie a videa nejsou vyrobeny nebo udržovány našimi vlastními stránkami, a proto nebereme žádnou odpovědnost za takový materiál. Vezměte prosím na vědomí, že takový obsah, jeho poskytovatel a jeho odpovídající stránky mohou mít své vlastní právní informace, podmínky použití a zásady ochrany osobních údajů, které se mohou lišit od našich.

DALŠÍ INFORMACE

    1.   Software Předpoklady
    Aby jste měly plný a neomezený přístup na všechen obsah nabízený v rámci stránek odkazující na tohoto oznámení, ujistěte se, že mate program 'Windows Media Player' , ke stažení na (microsoft.com), a 'JPG image viewer' prohlížeč obrázků nainstalován na vašem systému. Upozorňujeme, že naše servery nepovolujou automatické systémy stahování.
    Naše stránky fungujou plně se všemi hlavními systémy prohlížeče webu, nicméně v případě, že budete mít jakékoliv problémy s prohlížením našich stránek, prosím, vstupte na naše stránky s nejnovější verzi MS Internet Explorer.
    Máte-li potíže se zobrazením obsahu na stránkách vázány na tyto právní informace, přečtěte si prosím e-mail na info@amateurspankingboys.com.
    Veškerý materiál na těchto stránkách je určen pro individuální použití a je přísně chráněn autorským právem. Jakékoliv reprodukce bez výslovného písemného povolení je přísně zakázáno, osoby porušující pravidla budou stíháni v plném rozsahu zákona.